opinion research

National Opinion Research

Opinion research is often used in a communication towars the press. We can help you in every step of the process.

When it comes to the press, a lot of the credibility given to the research comes with the representativity, number of interviews, sampling and quality controls.

We take care of the research methodology and development of the questionnaire.

The research in done on survey.365analytics.com. Respondents come in through an online panel.

We assist our clients with the content and communication towards the press.

Résultats de l'enquête nationale 2013 sur les pensions

Published 04-06-2013

Delta Lloyd Life a publié ce jour les résultats de son Enquête nationale annuelle sur les Pensions. Il en ressort que le Belge est de moins en moins enclin à travailler jusqu'à l'âge légal de la pension, à savoir 65 ans. 38 % des personnes interrogées y sont totalement opposées. Ce pourcentage correspond à une hausse de 5 % par rapport à 2012.

L'âge moyen souhaité en matière de pension se maintient à 61 ans.Les mesures visant à 'bricoler' l'âge de la pension sont loin de remporter tous les suffrages. Un travail adapté et flexible ainsi que des incitants financiers stimuleraient le Belge à travailler plus longtemps. Trois personnes interrogées sur cinq estiment que toutes les entreprises devraient disposer d'une politique adaptée en ce qui concerne les travailleurs plus âgés. Mais 83 % ne sont pas prêtes à faire des concessions salariales en fin de carrière.

Het pensioen in de Belgische huiskamer

Published 24-05-2012

Vandaag heeft Delta Lloyd Life de resultaten bekendgemaakt van haar peiling over de intrede van "Het pensioen in de Belgische huiskamer". Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de Belgen (57%) zich veel zorgen maakt over de financiële situatie tijdens zijn pensioen. 74% van de bevolking is er van overtuigd dat het wettelijk pensioen meer dan de helft zal uitmaken van het (toekomstige) gezinsinkomen na pensionering. Toch is nog steeds een derde van de ondervraagden niet bereid om tot zijn 65ste te werken, ook al weet daarvan bijna 9 op 10 dat hij daardoor een lager wettelijk pensioen krijgt. Als top 3 van mogelijke oplossingen om het pensioensysteem betaalbaar te houden, denkt de Belg vooral aan (1) activering van jongere werklozen, (2) een aanvullend pensioen via de werkgever en (3) een basispensioen opgebouwd door de overheid. Opmerkelijk is dat langer werken als minst populaire oplossing naar voren wordt geschoven.

  • Delta Lloyd Life: Pensions in Belgium (2005, 2007, 2011, 2012, 2013)
  • Delta Lloyd Life: Families (2008)
  • Nationale Loterij, Loterie Nationale : Volunteers at work (2007)
  • Delta Lloyd Life: Entrepreneurship in Belgium (2006 and 2008)
  • ICHEC: Family business (2007, 2011)

Some of the projects were conducted under our former (XGM) brand name.